Tổng hợp kinh nghiệm xin học bổng

Discussion in 'General preparation' started by ncrl, Nov 4, 2014.

  1. ncrl

    ncrl Viên mãn

    Mình viết bài viết tổng hợp kinh nghiệm xin học bổng tại Châu Âu cuối năm 2008 khi bắt đầu học tiến sỹ tại ETHZ, cũng chia sẻ cho những người bạn quen biết. Hôm nay tình cờ lục lại tài liệu nghĩ là nó có thể có ích cho các bạn khác đang xin học bổng, đặc biệt là các bạn muốn sang Châu Âu, nên upload lên mạng. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn đang tìm học bổng. Bài viết có thể tham khảo tại đây: https://sites.google.com/site/phamscience/kinh-nghiem-xin-hoc-bong . Chúc các bạn may mắn.
     
    CBP, taina92, SC and 17 others like this.

Share This Page